Zawiadomienie o torturach psychicznych

Zawiadomienie o torturach psychicznych i fizycznych do Rzecznika Praw Obywatelskich

Każdy z Was może mi pomóc tak jak ja Wam pomagałem, skopiujcie ten tekst i wysyłajcie go masowo na maila Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Sprawiedliwości.

Zawiadomienie o torturach psychicznych i fizycznych do Rzecznika Praw Obywatelskich

Od dnia 7 maja 2017 r. wykonywana jest wobec mnie stalinowska kara pozbawienia wolności, która od 2011 była orzeczona wyrokiem uniewinniającym w sprawie VIII K 932/10 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ, a który to wyrok bez nowych dowodów zmieniono w postępowaniu odwoławczym 5 dni po ujawnieniu akt afery podsłuchowej na uznanie mojej winy i orzeczono rok pozbawienia wolności.

Od momentu przyjęcia mnie do więzienia minęło 32 dni robocze podczas, których każdego dnia rano o ósmej jestem pobierany na czynności procesowe i wożony w upałach więźniarkami od 8 do 12 godzin na dobę.

W tym czasie zgodnie z prawem i warunkami wyżywienia mam do dyspozycji półtora litra wody, bochenek chleba i ćwiartkę kostki margaryny.

Sąd Najwyższy jest w posiadaniu opinii biegłego sądowego kardiologa o następującej treści:

„Stan zdrowia Zbigniewa Stonogi w powiązaniu z czynnym hormonalnie guzem prawego nadnercza i związanymi z nim niekontrolowanymi skokami ciśnienia tętniczego, stres wywoływany podróżami mogą w każdej chwili doprowadzić do zespołu NZK bez szans na ratunek”

Przez dwa tygodnie nie miałem w ustach żadnego ciepłego posiłku, godzinami przetrzymywany jestem w sądach i prokuratorskich aresztach bez dostępu do bieżącej wody, powietrza i światła słonecznego.

Mnogość tych wyjazdów i tortur wynika z faktu oskarżenia mnie przez AD JK o ich znieważenie czyli o przestępstwo prywatnoskargowe, które Warszawska Prokuratura i Prokuratura na terenie całego kraju objeły ściganiem z urzędu z uwagi na ważny interes społeczny. Jest ich 31 sztuk.

Żądam od Rzecznika praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości natychmiastowej interwencji mającej na celu z koordynowanie działań Prokuratur i Sądów poprzez połączenie tych spraw umożliwiających ich rozpoznanie w rozsądnym terminie a mnie prawo do obrony, odpowiedniego wyżywienia podczas wykonywania kary pozbawienia wolności i obniżenie ryzyka zamęczenia mnie na śmierć.

[DODANO 2 DNI PÓŹNIEJ]

Potrzebuję Waszej pomocy.

Grozi mi śmierć wywołana nieludzkim traktowaniem przez wymiar sprawiedliwości! Proszę Was o masowe kopiowanie poniższego tekstu i wysłanie go na maila Ministra Sprawiedliwości, którego adres znajdziecie na stronie www.ms.gov.pl.

Dla uproszczenia, adres do składania skarg i wniosków : skargi@ms.gov.pl, wnioski@ms.gov.pl . Pamietać należy, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zawiadomienie o przestępstwach sędziów Sądu Rejonowego, Okręgowego, Najwyższego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na tle sprawy II kk 86/06 Sądu Najwyższego.

Działając na podstawie art 304§ 1 K.P.K,
zawiadamiam o:
1. Przestępstwie skazania niewinnego człowieka na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, ze szczególnym udręczeniem wynikające ze szczególnego obostrzenia tej kary poprzez bezprawne zastosowanie w wyroku w sprawie VII k 305/01 Sądu Rejonowego dla M.St W-wy przepisu art 64

§1 kk czyli warunków Obostrzenia dla recydywistów i jakiego dopuściła się sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Anna- wydając wyrok skazujący w I instancji, ustaleni sędziowie Sądu Okręgowego-Odwoławczego, którzy wydali w sprawie X k 106/03 wyrok utrzymujący poprzedni w mocy, ustaleni sędziowie Sądu Najwyższego, którzy oddali pierwszą kasacje w tej sprawie doprowadzając do wykonania tego wyroku w okresie od 15.07.2003 do 26.07.2006, przy czym czynu dopuścili się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu skazanie osoby niewinnej oskarżonej o brak spłaty debetu w kwocie 19.900zł, a następnie ukrywanie tego przestępstwa poprzez kaskadę mafijnego wręcz ukrywania sprawców i zapewnienia im bezkarności w ramach przysługujących im uprawnień sędziów i poszczególnych sądów.

Tj o czyn z art 231§1 kk w zw z art 258§1 kk w zb z art 189§3 kk w zw z art 12 kk

2. Przestępstwie niedopełnienia obowiązków służbowych Rzecznika Praw Obywatelskich, który będąc zobowiązany przepisami prawa w tym prawa karnego do wniesienia nadzwyczajnego środka odwoławczego o którym mowa w przepisie art 521§1 K.P.K i mając wiarygodne dowody na moją niewinność i nielegalne uznanie mnie w wyroku o którym mowa w pkt.1 za recydywistę nie podjął na podstawie kilkuset wniosków przesłanych przeze mnie postępowania w okresie od 15.07.2004 do 25.07.2006r, pomagając świadomie w ten sposób sprawcom wskazanym w pkt.1 zawiadomienia w uniknięciu odpowiedzialności karnej, przy czym przestępstwo doprowadziło do kontynuacji wykonywania bezprawnie orzeczonej kary ze szczególnym udręczeniem tj o czyn z art 231§1 kk w zw z art 189§3 kk w zw z art 12 kk.

3. Przestępstwie niedopełnienia w okresie od 25.07.2006 do 9.10.2006 obowiązków funkcjonariuszy publicznych- sędziów Sądu Najwyższego, którzy będąc zobowiązanymi do sporządzenia nakazu zwolnienia mnie z więzienia w dniu 25.07.2006 nie sporządzili takiego nakazu do dnia 9.10.2006r i nie przesłali sporządzonego w dniu 9.10.2006r nakazu zwolnienia aż do dnia 24.11.2006r. Pozbawiając mnie swoim działaniem wolności ze szczególnym udręczeniem w okresie od 25.07.2006 do 24.11.2006r tj o czyn z art 231§1 kk w zb z art 189§3 kk w zw z art 11§2 kk

Uzasadnienie

W dniu 19.11.2002r Sędzia Anna z Sądu Rejonowego dla M.St Warszawy skazała mnie na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za niespłacenie karty kredytowej w kwocie 19.900zł w wyroku zastosowano obostrzenie kary określone w przepisie art 64§1 kk.

Dowód: Akta sprawy VII k 305/01 Sądu Rejonowego dla M.St W-wy

W dniu 19.03.2003r Sąd Okręgowy w Warszawie wydział odwoławczy utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji.
W dniu 27.10.2003r Sąd Najwyższy uznał kasację za oczywiście bezzasadną i oddalił ją w całości.
W dniu 23.03.2006r zastępca prokuratora generalnego Irena O wniosła kasację nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

W dniu 25.07.2006r Sąd Najwyższy wyrokiem w sprawie II kk 86/06 uchylił wyrok skazujący mnie, który był już wykonywany od 15.07.2004

Sędziowie Sądu Najwyższego nie sporządzili nakazu zwolnienia mnie z więzienia aż do dnia 9.10.2006r. Nie wysłali go do dnia 24.11.2006r

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zareagował na kilkaset pism na które zareagował później Prokurator Generalny (1 wniosek)

W Październiku 2010 roku zostałem w tej sprawie prawomocnie uniewinniony przed Sądem Rejonowym Warszawa-Wola.

Przeto żądam wszczęcia śledztwa w tej sprawie, zawnioskowania uchylenia immunitetów i zastosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na grożącą sprawcom karę i ryzykiem utrudniania śledztw z ich strony lub ukrycia się.

Zbigniew Stonoga

Komentarze podlegają moderacji. Prosimy o unikanie komentarzy wulgarnych, pisanych wyłącznie Caps-Lockiem oraz wszelkiego rodzaju spamu.

Jest jeden komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Redakcja serwisu

Redakcja serwisu

Zbigniew Stonoga to przedsiębiorca i biznesmen, videobloger, działacz społeczny i polityczny. Asystent posłanki Samoobrony i doradca Andrzeja Leppera. Znany z kontrowersyjnych akcji przeciwko fiskusowi i policji, udostępnił na Facebooku akta afery podsłuchowej. Zbigniew Stonoga to człowiek 118 razy prawomocnie uniewinniony.

Podobne wpisy