WARSZAWA STONOGA PARTIA POLSKA KONGRES ZAŁOŻYCIELSKI

Program wyborczy KWW

1.Zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed 01.01.1990 r.

2.Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników, funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy.

3.Zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości.

4.Zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku, wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych.

5.Obligatoryjne wykreślenie osoby z bazy BIK posiadającej zadłużenie do 500 zł.

6.Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych, umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, przychodniach, przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca zamieszkania powiązanych z systemem eWUŚ.

7.Zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka.

8.Likwidacja ZUS i KRUS a następnie przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczania się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę.

9.Zmiana ustawy Kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw, popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kary za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia.

10.Natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, Kontroli Skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednich, nowo utworzonych departamentów Policji.

11.Likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi.

12.Zmiana przepisów ustawy Kodeks karny poprzez obligatoryjne, warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do roku.

13.Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa/związki partnerskie na okres 2 lat, od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego/partnerskiego.

14.Zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15.Zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego.

16.Ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki Narodowym Portalem Informacyjnym.

Komentarze podlegają moderacji. Prosimy o unikanie komentarzy wulgarnych, pisanych wyłącznie Caps-Lockiem oraz wszelkiego rodzaju spamu.

Jest 2 komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Redakcja serwisu

Redakcja serwisu

Zbigniew Stonoga to przedsiębiorca i biznesmen, videobloger, działacz społeczny i polityczny. Asystent posłanki Samoobrony i doradca Andrzeja Leppera. Znany z kontrowersyjnych akcji przeciwko fiskusowi i policji, udostępnił na Facebooku akta afery podsłuchowej. Zbigniew Stonoga to człowiek 118 razy prawomocnie uniewinniony.

Podobne wpisy