Zbigniew Stonoga

Elektroniczna bransoletka. Gwóźdź do trumny Andrzeja Seremeta

To jest gwóźdź do trumny Andrzeja Seremeta – powiedział biznesmen Zbigniew Stonoga podczas zorganizowanej przez siebie konferencji prasowej, po czym przy pomocy gwoździa i nożyczek zdjął z nogi elektroniczną bransoletkę nałożoną mu po wtorkowym zatrzymaniu.

Biznesmen zapewnił, że prawo do zdjęcia urządzenia dozoru monitorującego dał mu sąd, który uchylił decyzję prokuratury o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych. – Wracam właśnie z sądu, który postanowił uchylić postanowienie o wykonaniu kary wobec Stonogi i zdjąć mi urządzenie monitorujące – tłumaczył. – To jest gwóźdź do trumny Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – wskazał na gwóźdź, którym pomógł sobie zdjąć elektroniczną bransoletkę.

Oburzony zatrzymaniem

– Występek, który mi się zarzuca, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Nie ma żadnych przesłanek, aby stosować w tym przypadku takie środki zapobiegawcze. Ale nieroby z Wiejskiej i minister sprawiedliwości z przypadku doszli do wniosku, że trzeba Stonogę zamknąć, aby coś państwu pokazać i rano zameldować Kopacz, że Stonoga został zatrzymany i postawiono mu zarzuty – grzmiał Stonoga.

Warszawa, 10.06.2015. Zbigniew Stonoga, podczas konferencji prasowej w Warszawie, 10 bm. Stonoga zosta³ zatrzymany 9 bm. wieczorem w sprawie publicznego rozpowszechniania wiadomoœci ze œledztwa dotycz¹cego pods³uchów. Us³ysza³ zarzut i po kilku godzinach zosta³ wypuszczony. Wczeœniej na jego profilu opublikowano zdjêcia kilkunastu tomów akt œledztwa w sprawie tzw. afery pods³uchowej, które prowadzi Prokuratura Okrêgowa Warszawa-Praga. Stonoga ma zakaz dalszego publikowania materia³ów z akt œledztwa dotycz¹cego pods³uchów. Prokuratura od rana podejmuje czynnoœci zwi¹zane z blokowaniem stron, na których materia³y by³y publikowane - powiedzia³ 10 bm. rzecznik Prokuratury Okrêgowej w Warszawie Przemys³aw Nowak. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

Jednak, jak informował w środę prokurator Przemysław Nowak, Stonoga nie został objęty dozorem elektronicznym. Nie wiadomo zatem, czy akcja Stonogi była tylko happeningiem czy też biznesmen faktycznie zerwał bransoletkę.

Podczas konferencji w hotelu Sheraton biznesmen żalił się również na zatrzymanie. – To co się ze mną wyrabia to jest skrajne draństwo. Mam na myśli zachowanie chamów z prokuratury. Wyrwali mnie z domu jak SS, które też przychodziło po ludzi nocami – biadolił.

Da 4 mln antysystemowcom

Stonoga zadeklarował również sympatie polityczne. Obiecał pieniądze wszystkim partiom tzw. antysystemowym pod warunkiem, że się zjednoczą. – Moim marzeniem jest połączenie wszystkich antysystemowców i partii narodowych. Jeżeli będzie sygnał, że chcą się połączyć, wpakuję w nich 4 miliony, zrobię kampanię i nie będę się brał za politykę – stwierdził.

Komentarze podlegają moderacji. Prosimy o unikanie komentarzy wulgarnych, pisanych wyłącznie Caps-Lockiem oraz wszelkiego rodzaju spamu.

Jest jeden komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Redakcja serwisu

Redakcja serwisu

Zbigniew Stonoga to przedsiębiorca i biznesmen, videobloger, działacz społeczny i polityczny. Asystent posłanki Samoobrony i doradca Andrzeja Leppera. Znany z kontrowersyjnych akcji przeciwko fiskusowi i policji, udostępnił na Facebooku akta afery podsłuchowej. Zbigniew Stonoga to człowiek 118 razy prawomocnie uniewinniony.

Podobne wpisy