Skoda-Octavia-Scout-4

Akcja promocyjna na rzecz Pani Wioli z Częstochowy: Do wygrania Skoda Octavia 2015!

Uwaga zmieniamy -za waszą zgodą- akcję promocyjną Fundacji przeznaczoną na działalność statutową tj. pomoc potrzebującym.Środki z akcji w całości zostaną przeznaczone pomoc Pani Wioli z Częstochowy, która mieszka w skromnym domku..

Skoda Octavia 2015!

Na ten moment pozostało z nami 1108 darczyńców.

Oto zasady:

potwierdzenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty wyślij na adres mailowy: cklasa@zstonoga.pl

1.akcja trwa pięć dni od czasu publikacji posta.

2.W akcji może wziąć udział udział każda osoba pełnoletnia nie mniej jednak niż 1000 Darczyńców, a w przypadku stwierdzenia, że Darczyńców jest poniżej 1000 osób lub darowizn akcja promocyjna jest odwołana, a darowizny odsyłane na rachunek Darczyńców w ciągu 72 godzin..

3.W akcji promocyjnej biorą udział darczyńcy, którzy w czasie jej trwania obdarowali fundację kwotą 100 złotych wpłaconą tytułem darowizny na rachunek bankowy

Fundacji im.Zbigniewa Stonogi 02-009 Warszawa Aleja Niepodległości 235/237
62 1090 1841 0000 0001 3164 9681 dla zagranicy dla zagranicy (KOD SWIFT) WBKPPLPP
(IBAN) PL62 1090 1841 0000 0001 3164 9681
PayPal fundacja@zstonoga.pl

Rozwiązanie akcji promocyjnej odbywa się przed notariuszem.

4.Notariusz otrzymuje wyciąg bankowy z danymi darczyńców i spośród nich przed notariuszem przeprowadzane jest losowanie podczas czatu na żywo.

5.Zwycięzca akcji promocyjnej otrzymuje na własność z opłaconym podatkiem od darowizny, oklejony logiem fundacji fabrycznie nowy samochód SKODA OCTAVIA (sedan)(rok prod 2015)

6.Zakończenie akcji następuje po wylosowaniu Zwycięzcy i przekazaniu samochodu o którym mowa w pkt.5

7.Osoby niewylosowane w akcji promocyjnej nie otrzymają zwrotu wpłaconej darowizny na rzecz fundacji w postaci 100zł związanej z tym konkursem.

8.Uczestnik akcji promocyjnej zwany dalej Darczyńcą wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych w części Imienia i Nazwiska oraz miejscowości zamieszkania

9.Akcja promocyjna rozpoczyna się od 24.01.2016 0 i trwa do 25.01.2016 do godziny 23.59, następnie przez 72 godziny oczekujemy na zaksięgowanie środków pochodzących od Darczyńców w tym także transferów zagranicznych.
Po zaksięgowaniu wszystkich darowizn czyli w dniu 26.01.2016 r.,publikowana jest lista Darczyńców stanowiąca wyciągi bankowe na stronie www.zbigniewstonoga.eu oraz stonoga-zbigniew.pl

10.Losowanie zwycięzcy odbywa sie w dniu 27.01.2016 r.przed notariuszem.

11.Obserwatorem losowania i przygotowania losowania może być każda osoba z uczestników promocji.

12.Przeprowadić losowanie może przeprowadzić każdy, kto stawi się u notariusza za wyjątkiem darczyńców.

13.W akcji promocyjnej nie może brać udziału żadna osoba związana rodzinnie lub zwykłą znajomością z fundatorem, a jej ewentualne wylosowanie uznaje się za bezskuteczne i powtarza ponownie natychmiast.

14.Po wylosowaniu zwycięzcy akcji promocyjnej dokonuje się przeniesienia własności samochodu.

15.Darczyncy nie będą informowani o wpływie ich środków i ich zaksięgowaniu aż do dnia 26.01.2016 r., a informacja odbędzie się drogą automatycznej wiadomości na adres poczty elektronicznej oraz poprzez opublikowanie wyciągu bankowego w nocy z 26 na 27 stycznia 2016 roku.

16.darowizny wysłane po 25.01.2016 r.,czyli po dacie zakończenia możliwości obdarowania fundacji nie będą zwracane i nie będą brały udziału w akcji promocyjnej-za wyjątkiem zaanonsowanych drogą mailową

Tekst: Zbigniew Stonoga

Foto: carsguide.com.au

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Redakcja serwisu

Redakcja serwisu

Zbigniew Stonoga to przedsiębiorca i biznesmen, videobloger, działacz społeczny i polityczny. Asystent posłanki Samoobrony i doradca Andrzeja Leppera. Znany z kontrowersyjnych akcji przeciwko fiskusowi i policji, udostępnił na Facebooku akta afery podsłuchowej. Zbigniew Stonoga to człowiek 118 razy prawomocnie uniewinniony.

Podobne wpisy

Czat o Igorze

Czat o Igorze

Napisał - 26 czerwca 2016 0
Czat o Igorze Dobra! Obiad zjedzony?To teraz wspólnie montujemy wózek inwalidzki dla Igora. Każdy siada przed kompem loguje się do…