Decyzją Krakowskiego sądu przedłużono stosowanie aresztowania wobec mnie warto aby opinia publiczna wiedziała o tym, że moje „przestępstwo” miało polegać na sprzedaży nieruchomości która, od 20 lat wykazywana była jako wartość 8 mln i która od tych 20 lat nie była własnością spółki tylko Paribas Bank SA. Przestępstwo miałoby polegać na tym, że ta warta