Zbigniew Stonoga

Przemek jest sparaliżowany. Kolejne rządy odmawiają przyznania mu renty specjalnej. Rodzice nie dają rady. To sprawa, którą będę się zajmował w najbliższym czasie.