Pani Beata Szydło jest ciężko ranna. Pęknięta śledziona, krwawienie dootrzewnowe.Obrzęk mózgu.  Życzę Zdrowia Pani Premier. To są skutki przemęczenia pracowników BOR i braku wyszkolenia. Funkcjonariusze BOR – jeden ciężko ranny- obrażenia wewnętrzne. Jak informowały mnie wczoraj internetowe buźki, które pracują w szpitalu do którego Pani Premier trafiła po wypadku jej stan był stabilny.Po wykonaniu TK