Komu w Polsce z „bogów onkologi czerniaka ” mam posłać wiązankę ciepłych słów? 1. Bez mutacji BRAF niby nie jest możliwe przyjęcie do Prof.Rutkowskiego w Warszawie. 2.Onkologia Wrocławska na podstawie już istniejących wyników powiada, że Pacjent powinien być natychmiast leczony w Warszawie. 3.Opolska Onkologia pobrała materiał do badań 14 dni temu wysłała go do Krakowa