Dyrektor Aresztu Śledczego zatrudnił na stanowisko kierownika działu opieki zdrowotnej. W dniu 30 czerwca 2017 r. kolejny raz, już 23 przez ostatnie dwa miesiące przetransportowano mnie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Nie można mnie wozić, gdyż zagraża to bezpośrednio mojemu życiu co wynika z opinii Biegłego Sądowego lekarza kardiologa z WAM Krzysztofa Kaczorowskiego. Kierownik Działu