Komentarz do komentarzy ws. „rajdów Stonogi” Odbiorcy: 487 tysięcy!  Wyświetleń 157 tysięcy! Jeżeli ciało A skasowany drugi profil a w przeciągu roku traci 1.000.000 ciał B, a Facebook ogranicza zasięg każdego posta i w związku z tym ciała C potrzebujące pomocy w chorobie czy biedzie  nie mogą jej otrzymać, to ciało D publikuje debilniaste filmy