Więzień szczególnie niebezpieczny Nie codzienne są represje stosowane wobec mnie na terenie jednego z aresztów śledczych na Śląsku nie chcę jeszcze pisać o, który areszt śledczy chodzi dając szanse kierownictwu na zaniechanie działań przychodzących z pominięciem drogi służbowej ministerstwa sprawiedliwości. Apeluję pierwszy i ostatni raz do Dyrektora tego zakładu aby przestał stosować wobec mnie procedury