Pisowska Bolszewia zastraszyła Polaków jak kiedyś Stalin. O ile trudno jest krytykować za ten lęk ludzi zwyczajnych bez sznas na obronę w przypadku takiego ataku jaki prowadzony jest przeciwko mnie z użyciem wszystkich narzędzi i służb specjalnych pisowskiej polski o tyle na taką krytykę zasługują media, politycy opozycji i przedstawiciele sądów powszechnych. Jeżeli prezes SN