Ogłoszony przeze mnie konkurs na wykonanie mojej piosenki wygrał „ALZO” Proszę o maila z danymi do przelewu.