FUNDACJA IMIENIA ZBIGNIEWA STONOGI POWSTAŁA BY NIEŚĆ POMOC NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM POLAKOM W KRAJU I ZA GRANICĄ. CELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO UŻYTECZNEJ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE: 1) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I WYDAWNICZEJ; 2) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PORTALI INTERNETOWYCH O CHARAKTERZE WOLNOŚCIOWYM; 3) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI