Szanowni Państwo informuję, że w akcji pomocowej w której można było otrzymać od fundacji prezent w postaci Audi A8 wzięło udział 253 osoby, a zatem nie uzyskaliśmy minimum w związku z powyższym akcja została zakończona niepowodzeniem zaś fundacja uzyskała z niej przychód w wysokości 50.600 złotych, który zostanie zagospodarowany zgodnie z opisem akcji lecz po