Ania jest ciężko chora i prosi nas o pomoc – udostępnij proszę. Ania cierpi na Zespół Pustego Nosa. Choroba polega na tym, że nos nie rejestruje wdychanego powietrza pomimo tego, że jest drozny. Uszkodzone są nerwy. Musi przejść operację wszczepienia implantów małżowin nosowych oraz implantacje komórkami macierzystymi. Panie Zbyszku szukaliśmy już wszędzie pomocy dla mojej