Kilka faktów o Prawie i Sprawiedliwości. Szczyt hipokryzji Sami najlepsi i najbardziej kompetentni w PiSie. 1. Wszystkim rządzi bezzębny emeryt, którego nikt nie wybierał. 2. Emeryt (rencista?) nie sprawuje żadnej funkcji i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności. 3. Obowiązki premiera pełni jego sekretarka, wcielając w życie dyrektywy w oparciu o doświadczenia zdobyte