Certyfikat współwłasności Musisz wydrukować ten post podpisać i wysłać mailem na adres certyfikat@zstonoga.pl z dopiskiem rozumiem treść zawieranej umowy i zgadzam się na jej ustalenia. Certyfikat otrzymasz DHL-em najpóźniej do dnia 30.08.2016. (Projekt rusza w 30 dni po osiągnięciu minimum nabywców certyfikatów, które wynosi 5000 szt-każdy może kupić dowolną ilość certyfikatów) Termin sprzedaży certyfikatów upływa