Zbigniew Stonoga

Zobowiązanie Jarosława Kaczyńskiego dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL

Zobowiązanie Jarosława Kaczyńskiego

ZOBOWIĄZANIE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Ja niżej podpisany Jarosław Kaczyński zobowiązuje się na mocy dobrowolnej umowy udostępnić swój adres dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL.

Będę systematycznie przekazywał wskazanym mi osobom korespondencję przeznaczoną dla Wywiadu nadchodzącą na mój adres, bez zapoznawania się z jej treścią. 

Zobowiązuje się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy faktu współpracy z Wywiadem oraz znanych mi spraw i osób.

Powiadomiony, jestem że w każdej chwili mogę być zwolniony z obowiązku wykonywania zadań dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL bez podania mi przyczyn i z tego tytułu nie mogę rościć żadnych pretensji zarówno do Wywiadu Wojskowego PRL, jak też innych instytucji państwowych.

Wiadomym mi jest, że za zdradę i działanie na niekorzyść Państwa Polskiego grozi mi odpowiedzialność karna.

Data: 18.10.1989

Operacja pod kryptonimem BUŚ

Zobacz więcej na temat: , , ,

Czytaj także
Komentarze podlegają moderacji. Prosimy o unikanie komentarzy wulgarnych, pisanych wyłącznie Caps-Lockiem oraz wszelkiego rodzaju spamu.

Jest 2 komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zbigniew Stonoga

Zbigniew Stonoga

Polski przedsiębiorca i biznesmen, videobloger, działacz społeczny i polityczny. Asystent posłanki Samoobrony Wandy Łyżwińskiej i doradca Andrzeja Leppera. Odpowiedzialny za publikację akt śledztwa w sprawie afery podsłuchowej w Polsce.

Podobne wpisy

Debata TVP Gdańsk

Debata TVP Gdańsk

Napisał - 19 października 2015 0
Czy będziemy wiedzieli kogo wpuszczamy do Polski? Podczas przestrzeni ostatniego roku zdarzyło mi się kupić jakieś dwie protezy dzieciom i…