Zbigniew Stonoga

Proszę Was przyślijcie mi tysiące filmów „Bartuś wstawaj” zmontuję z nich największą pobudkę na Świecie. zstonoga@zstonoga.pl www.facebook.com/Bartek.Hadynski/?fref=ts Rodzice Bartusia: „Cztery tygodnie w „słodkim śnie”. Czas się zatrzymał, każdy nasz dzień wygląda tak samo i godziny lecą powoli. … Doskonale wiemy, o której należy zwinąć karimatę, aby salowa nas nie zmiotła spod przysłowiowego łóżka, o której