Zbigniew Stonoga

Pobyt Zbigniewa Stonogi w więzieniu od 7 maja 2017 roku.

Pan Zbigniew prosi o przybycie adwokata z Siedlec do Zakładu Karnego w celu podpisania pełnomocnictwa do prowadzenia postępowania wykonawczego.